Greta
Reserve

Rezervisite odmah

Greta

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Pećura

Pećura se nalazi u selu Krivi Vir i čini kompleks izvorišta Crnog Timoka. Ovaj izvor je zapravo izvorište reke Crni Timok, koji se sastoji od dva izvora koji nisu međusobno povezani. Glavni izvor se nalazi na početku Pećurske klisure, odakle voda delom izvire ispod stena, a delom iz pećine i ima konstantan tok vode, sa manjim kolebanjima, ali ne presušuje. Drugi izvor je slabiji i smešten je u maloj pećini, blizu ostataka nekadašnje vodenice i on u letljem periodu često presušuje. Na samom izvorištu Crnog Timoka je pre Drugog svetskog rata funkcionisala i mala hidrocentrala, koja je snabdevala selo električnom energijom. U kompleksu Pećura postoje 3 pećine i jedan termalni izvor čija je temperatura vode 21-22 stepena Celzijusa. Krivi Vir se smatra centrom Timočke bune, a u njemu je karijeru započela čuvena Mir-Jam.