Greta
Reserve

Rezervisite odmah

Greta

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Naselje Rtanj

U podnožju Rtnja je istoimeno naselje, koje je osnovala čuvena porodica Minh. Početkom 20. veka Minhovi su postali vlasnici rudnih polja u okolini Rtnja, a prvo rudište je otvoreno 1902. godine. Porodica Minh je mnogo ulagala u izgradnju infrastrukture Rtnja. Ratovi su prekinuli eksploataciju uglja na Rtnju, nakon čega počinje intenzivan razvoj. Kameni ugalj bio je prvoklasan. Uporedo sa eksploatacijom radila su se istraživanja novih ležišta uglja. U to vreme istražni radovi su pokazali, da rezerve uglja na Rtnju osiguravaju eksploataciju u narednih 20 godina. Za rad u rudniku je angažovan stručni kadar, inžinjeri, geometri, nadzornici. Rudnik Rtanj postao je savremeno rudarsko preduzeće. Podaci iz 1922. godine govore, da je te godine rudnik Rtanj, u celokupnoj proizvodnji uglja u Srbiji, učestvovao izmedju 15 i 20 odsto.

Za potrebe radnika i njihovih porodica Minh je gradila udobne stanove, organizovala privatnu školu, formirala ambulantu, otvorila prodavnicu životnih namirnica i bioskop u okviru Sokolskog doma sa sportskom salom i fudbalskim igralištem. Veliku pažnju porodica Minh je posvećivala uređenju naselja. Na prvom mestu to je veliki park, u kojem je uzgajano oko 150 vrsta drveća i raznog ukrasnog šiblja, staklena bašta. U stolarskoj radionici, pri rudniku, izrađivan je nameštaj, koji je besplatno deljen radnicima prilikom useljavanja u stanove.

Neposredno posle Prvog svetskog rata, stari Samuilo Minh se razboleo, otišao na lečenje u jedan bečki sanatorijum i tamo umro, 1919. godine. Upravljanje rudnikom je preuzeo njegov najstariji sin Julius, zajedno sa braćom Adolfom i Aleksandrom. Greta i Julius nisu imali dece, ali su bili izuzetno humani i darežljivi prema rudarima i njihovim porodicama.

Julius Minh je pod nerazjašnjenim okolnostima izvršio samoubistvo u svom stanu u Beogradu, a Greta sa Juliusovom braćom Adolfom i Aleksandrom, preuzela rukovođenje rudnikom. Za sećanje na svog muža, na vrhu planine Rtanj, Greta je sagradila crkvicu – kapelu, posvećenu Svetom Georgiju. Crkvu je gradilo 1.000 radnika, a osvećena je 1936. godine. Pre dvadesetak godina kapela je stradala kao posledica verovanja u rtanjske legende. Razneta je dinamitom u pokušajima traganja za davno skrivenim bogatstvom. Postoji inicijativa da se ova kapelica obnovi. Čuveni film Petrijin venac sa Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi sniman je na ovom lokalitetu.

Porodica Minh je punih 40 godina bila vlasnik Rudnika Rtanj. Taj period karakteriše napredak privrednog i društvenog života ovog kraja, kako za one koji su živeli od rudnika, tako i za članove njihovih porodica. I danas ovaj, nekada znalački uređen prostor, govori o vremenu i ljudima, koji su tu nekada živeli.