Greta
Reserve

Rezervisite odmah

Greta

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Zaječar i okolina

Opština Zaječar smeštena je u Timočkoj krajini i predstavlja njen geografski, administrativni i kulturni centar. Zaječar je relativno mali grad sa ogromnim turističkim potencijalima u okolini - arheološkim lokalitetima, istorijskim spomenicima, manastirima, banjama i pećinama.

Gamzigrad

Gamzigrad

Gamzigrad je arheološko nalazište blizu Zaječara oko 40 kilometara udaljen od Rtnja. Tu se nalazi antička rimska carska palata Feliks Romulijana (lat. Felix Romuliana) koje se od 29. juna 2007. nalazi na UNESKO-voj listi Svetske baštine. Gamzigrad predstavlja rezidenciju rimskog cara Gaja Valerija Maksimijana Galerija (Gaius Valerius Maximianus Galerius; 293-311. g.), zeta Dioklecijanovog. Luksuznu carsku palatu, Galerije je posvetio svojoj majci, Romuli. Kao varvarka, Romula je pred naletom Karpa pobegla sa leve obale Dunava u Priobalnu Dakiju i udala se za čuvara stoke, zbog čega će kasnije njen sin dobiti nadimak Armentarije (lat. Armentarius – govedar), koji će ga pratiti i kada postane imperator. Gaj Valerije je majci u čast sazidao grandiozni dvorski kompleks, opasan bedemom od 20 odbrambenih kula, koji je sam car nazvao Romuliana.

Grad su činili carska palata Felix Romuliana, mali hram, veliki hram i terme sa spoljnom fortifikacijom, sistemom kula i odbrambenim zidovima. Objekti su bogato ukrašeni freskama, mozaicima s figuralnim i geometrijskim motivima i ukrasima od velike istorijske i umetničke vrednosti. Palata pripada posebnoj kategoriji rimske dvorske arhitekture i predstavlja njen najočuvaniji primer. Felix Romuliana nikada nije izgrađena do kraja, a carevi 4. veka su velelepni posed prepustili hrišćanskoj crkvi. Vek kasnije, palatu su razarali varvari, a u 6. veku Justinijan I je obnovio zdanje kao pograničnu tvrđavu. Nakon najezde Slovena krajem 6. veka, nekadašnja carska rezidencija je napuštena. Poslednji put ovaj posed je oživeo kao utvrđeno slovensko naselje u 11. veku. Danas je izvesno da su Galerije i njegova majka Romula sahranjeni u blizini palate Felix Romuliana, na lokalitetu “Magura“, gde su otkrivene dve zidane grobnice, bogato ukrašene arhitektonskom plastikom, i dve humke sa lomačama na kojima je izvršeno spaljivanje i apoteoza imperatora i njegove majke.

Saznajte više
Grliško jezero

Grliško jezero

Grliško jezero je veštačko jezero u istočnoj Srbiji, smešteno u dolini između sela Grlišta i sela Leskovac, nastalo 1989. godine pregrađivanjem Grliške reke radi snabdevanja Zaječara pijaćom vodom. Površine je oko 100 ha, a dubine do 28 m. Jezero se nalazi oko 20 kilometara udaljeno od Zaječara.

Saznajte više
Rgotsko jezero

Rgotsko jezero

Rgotsko jezero je smešteno jugoistočno od sela Rgotina, opština Zaječar. Od Zaječara je udalјeno oko 11 kilometra. Jezero je nastalo 1978. godine kada je voda počela da puni površinski kop rudnika peska. Danas zauzima površinu od oko 30 hektara, a maksimalna dubina jezera iznosi oko 40 metara. Zbog prisustva kvarcnog peska, voda je prilično bistra i veoma lako se zagreva, pa je Rgotsko jezero jedno od najčistijih jezera u Evropi i sa najoptimalnijom temperaturom vode.

Saznajte više