Greta
Reserve

Rezervisite odmah

Greta

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Svetilište - Vrelo

„Svetilište“ ili Vrelo nalazi se na 850 metara od hotela Ramonda. Služilo je ljudima još u praistoriji da se „napune“ pozitivnom energijom, ali i da poboljšaju stanje svog organizma. Mesto je pronašao i obeležio akademik Jovan Davidović, a merenja zračenja je vršio međunarodni tim na čelu sa Sašom Nađfeijem. Ispitivanje Svetilišta je rađeno više puta od strane naučnika iz zemlje i inostranstva, te je naučno dokazano da je energetski najsnažnije mesto na planeti. Iz njega zrače orgonska, elektro-magnetna i ozonska energija koje kad se spoje, veoma lekovito utiču na ljudski organizam. Merenja su utvrdila da na Rtnju postoje neprekidne promene energetskih polja. Vrh Rtnja – Šiljak uglavnom upija energiju, dok Svetilište zrači pozitivnu energiju. Energija izbija iz Rtnja vertikalno. Na Rtnju postoji još ovakvih mesta sa pozitivnom energijom, ali je samo ovo naučno istraženo. Postoje zapisi da je negde ispod Rtnja postojala bolnica u kojoj su se lečili Rimski legionari, obzirom na blizinu Feliks Romulijane. Predanja govore da je primećeno da zbog pozitivne energije Rtnja u koju se i tada verovalo, rane 3 puta brže zarastaju u toj bolnici, zato su iz celog Rimskog carstva dovodili ranjenike da se tu leče. Kako Svetilište ima povoljno dejstvo na ljudsko telo, preporučuje se umereni boravak na ovom mestu, dva dana za redom, maksimalno 20 minuta.