Greta
Reserve

Rezervisite odmah

Greta

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Rgotsko jezero

Rgotsko jezero je smešteno jugoistočno od sela Rgotina, opština Zaječar. Od Zaječara je udalјeno oko 11 kilometra. Jezero je nastalo 1978. godine kada je voda počela da puni površinski kop rudnika peska. Danas zauzima površinu od oko 30 hektara, a maksimalna dubina jezera iznosi oko 40 metara. Zbog prisustva kvarcnog peska, voda je prilično bistra i veoma lako se zagreva, pa je Rgotsko jezero jedno od najčistijih jezera u Evropi i sa najoptimalnijom temperaturom vode.